کارگاه های مشاوره ایی آقای محمدجعفر

کارگاه های مشاوره به صورت گروهی و تقریباً هر ماه یکبار با سخنرانی آقای محمدجعفر برگزار می گردد و داوطلبان با شرکت در این کارگاه ها، تمامی آموزشها، تکنیکها و مهارتهای لازم جهت موفقیت در آزمون سراسری را فراگرفته و در جلسات مشاوره فردی در مورد نحوه اجرای این آموزش ها، تکنیکها و مهارتها توسط مشاورین پیگیری میشوند.
برخی عناوین کارگاهها عبارتند از : اصول برنامه ریزی، روشهای مطالعه، روشهای تست زنی، روش آزمون دادن و تحلیل آزمون، کنترل استرس، افزایش تمرکز و دقت و …..

عناوین کارگاه های مشاوره ایی راه روشن:

 • کارگاه آموزش اصول برنامه ریزی درسی ( زمان برگزاری – تیرماه )
 • کارگاه آموزش روش های مطالعه ( زمان برگزاری – مرداد ماه )
 • کارگاه آموزش روش های تست زنی و متدهای طراحی سوالات کنکور سراسری
 • کارگاه جمع بندی تابستان
 • کارگاه آموزش روش تحلیل آزمون
 • کارگاه آموزش مهارت های آزمونی
 • کارگاه افزایش تمرکز و دقت
 • کارگاه اطلاعات ناب و ندانسته های کنکور سراسری و روش های موفقیت دانش آموزان برتر
 • کارگاه جمع بندی نیمسال اول
 • کارگاه کنترل استرس و اضطراب
 • کارگاه جمع بندی 100 روز پایانی
 • کارگاه موفقیت در امتحانات نهایی
 • کارگاه جمع بندی به روش مطالعه معکوس